Vitajte na webe   
"Ing. Zdeněk Friedrich - Školenia táborových pracovníkov"

V každom z nás dospelých sa skrývajú spomienky na krásne zážitky z detských liet. Mnohí z nás dospelých za tieto zážitky ďakujú práve "pionierskym" - dnes už iba letným táborom, ktoré im pripravili vtedajší vedúci. Práve pre všetkých, ktorí sa v súkromí či profesionálne zaoberajú prácou s deťmi je určená táto stránka. Ako dlhoročný usporiadateľ detských táborov a súčasne ich hlavný vedúci ponúkam všetkým záujemcom možnosť získať nielen teoretické, ale najmä praktické rady pre činnosti s deťmi.

Za týmto účelom vykonávam JEDNO alebo DVOJ- dňové školenia pre záujemcov o činnosť: hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z., s dôrazom na povinnosti usporiadateľa, jeho táborových pracovníkov a všetko čo s tým súvisí.

Všetky uvedené školenia  AKREDITOVANÉ Ministerstvom školstva SR, ako ďalšie vzdelávanie, to znamená že ide o akreditovaný REKVALIFIKAČNÝ KURZ platný pre organizátorov zotavovacích podujatí z celej Slovenskej republiky!

AKREDITACIA_potvrd[1].pdf (15,4 kB)

Školenia vykonávam:

  • v dohodnutých priestoroch so stravou a ubytovaním za vopred stanovenú pevnú cenu
  • v iných priestoroch po vzájomnej dohode s ohľadom na vzdialenosť
  • v dohodnutých priestoroch objednávateľa za vopred stanovenú zľavnenú cenu - bližšie viď "Produkty"

Kurz je obsahovo zameraný na zdokonalenie prípravy pracovníkov činných na akciách s deťmi. Úspešní absolventi získajú všetky potrebné vedomosti a informácie, ktoré pri práci s deťmi na Slovensku i v zahraničí pre svoju činnosť nevyhnutne potrebujú k tomu, aby boli odborne a prakticky zdatní zabezpečovať kvalitný program pri dodržaní podmienok bezpečnosti pri práci s deťmi. Absolventi získajú po úspešnom absolvovaní kurzu akreditované osvedčenie pre hlavných vedúcich, oddielových vedúcich a animátorov v táboroch, školách v prírode a akciách s deťmi do 18 rokov fyzického veku a mládež.

OSVEDČENIE

  • Všetky školenia končia záverečnou skúškou - písomným testom a praktickou skúškou. Absolvent po úspešnom ukončení 18- hodinového kurzu získa rekvalifikačné AKREDITOVANÉ Osvedčenie s celoštátnou platnosťou!

  • Absolvent súčasne získa prostredníctvom lektora ODBORNOSŤ pre výkon činnosti garantovanú Ministerstvom školstva SR.